Když dostávám dotazy rodičů, jak se mají chovat ke svým dětem, odpovídám vždycky: „Buďte dospělí.“
Být otcem nebo být matkou znamená především být člověkem, který se drží zpříma a má pevnou páteř. Nesmíte zapomenout, že mladé vychováváme vždy příkladem.
Dnešní děti vyžadují až příliš mnoho věcí. Ale aby se naučily později dobře žít, musejí cítit, že jim může být něco odepřeno. Není možné žádat od dětí mezi jedenácti a čtrnácti roky, aby si život řídily samy, aby chápaly, co je skutečně v jejich zájmu. Zahlcují se věcmi, jako je mobil, internet, televize, videohry… Je potřeba je vychovávat s rozumem, říkat a ukazovat jim vlastním příkladem, že to podstatné není zde.
Do Fauconu přijímám mladé, kteří byli týráni, jimž se nikdy nikdo nevěnoval, nikdo jim v ničem nebránil. Celé měsíce jsou dezorientováni a „urážejí se“, že jim stanovujeme určitá omezení. Berou to jako „zasahování do jejich svobody“. Marně nás obviňují, nepolevujeme.
Jednou jeden mladý odmítl umýt nádobí. Zůstal celý večer v kuchyni, i když už jeho kamarádi šli spát, ale nádobí mýt odmítal. Vychovatel nechal přinést dolů dvě matrace, jednu pro sebe, druhou pro toho kluka. V šest ráno mladík nádobí umyl! Vychovatel neustoupil.
Nikdy nepovolujte!

(Rodina, Portál 2018)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: