Občas se mi stane, že chci něco sdělit, ale nemůžu. Neexistují k tomu totiž vhodná slova. Dalo by se to možná obejít poezií, ale i ta je kvůli slovům ještě poměrně konkrétní. Chtělo by to tedy spíš namalovat obraz nebo složit hudbu.
Hudba i obraz, zejména je-li abstraktní, má proti psanému slovu i další výhodu. Ani případná potrefená husa autorovi nic z toho nemůže omlátit o hlavu.
Přestože neumím malovat ani skládat hudbu, našel jsem řešení i pro tuto situaci. Je prakticky jedno, o čem píšu, rozhodující je, že si u toho myslím to, co se mi chce.
A případní čtenáři si to mohou domýšlet, stejně jako u abstraktního obrazu nebo hudební skladby.

(bjt)

Foto: Unsplash

Další články