Nemůžeme určit přesnou chvíli, kdy se rodí přátelství. Jako když plníme džbán kapku po kapce, nakonec jedna jediná způsobí, že džbán přeteče. Tak i v řadě pozorností je jedna poslední, ta, která způsobí, že přeteče srdce.
(James Boswell)
Jako voda prýštící z pramene nezamrzá, tak ani pravé přátelství nemůže ochladnout v neštěstí.
(James F. Cooper)
Usmát se na druhého, i když jej v některých věcech předstihujeme a v jiných mu zdaleka nestačíme, to je výrazem přátelství.
(Jean Paul)
Kdo v přítomnosti přátel pečlivě zvažuje každé slovo, bývá jen zřídka opravdovým přítelem a jen zřídka je schopen přátelství. Je třeba být dostatečně velkorysí, abychom mohli být před přáteli takoví, jací jsme. Pokud je ztratíme kvůli své nedokonalosti, je to užitečná ztráta, protože to nikdy opravdoví přátelé nebyli.
(Ewald Kleist)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: