V kellijském klášteře štípe mladý mnich dřevo.
Stařec ho chvíli pozoruje a potom řekne:
„Tvá sekera ve mně vyvolává myšlenku na hrom, bratře.“
„Kvůli rychlosti?“ zeptal se s uspokojením mladík.
„Nikoli, ale ten také nikdy neuhodí dvakrát do stejného místa.“

(Humor pouštních otců, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: