Když jeden z žáků oznámil svůj záměr učit druhé Pravdě, Mistr navrhl zkoušku: „Přednes řeč, abych ji mohl vyslechnout a posoudit, zda jsi připraven.“
Řeč byla podnětná. Když skončila, k řečníkovi přistoupil žebrák a řečník mu – aby poučil shromáždění – daroval svůj plášť.
Později Mistr řekl: „Tvá slova byla plna žáru, synu, ale připraven ještě nejsi.“
„Proč?“ řekl žák sklíčeně.
„Ze dvou důvodů: Nedal jsi tomu člověku možnost, aby nahlas řekl, co potřebuje. A ještě jsi nepřekonal touhu oslňovat druhé svou ctností.“

(Minutová moudrost, Cesta 1994)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: