Odpustit neznamená postavit se do nadřazené role nebo chovat se tolerantně k někomu, koho nemáme rádi. Odpustit znamená napravit svůj zkreslený dojem, že nám někdo ublížil…
Odpouštění napravuje zkreslené vnímání, které nás vzájemně dělí, a umožňuje nám zažít pocit vzájemné jednoty a propojení…
Odpouštění se stává prostředkem, jehož pomocí opravujeme mylné představy a který nám umožňuje nevidět v ostatních i v sobě nic jiného než lásku…

G. G. Jampolsky

Foto: Unsplash, Ktarina Xenis

Vyberte si téma: