Odpuštění osvobozuje vaše současné já, ale totéž dělá pro vaše budoucí já. Odpuštění hojí rány, ať už jde o záležitosti milostné, přátelské či rodinné. Odpuštění smiřuje s tím, co se stalo, smiřuje vás s tou částí vaší osobnosti, která je zrazená a zraněná.
Otevřené rány vás vystavují pochybnostem a strachu. Zdráhat se odpustit může však hluboce otřást vaší osobností a vaší schopností navazovat vztahy, minulá zrada vám může bránit znovu někomu důvěřovat. Kvůli chybě jedné osoby tak můžete přijít o možné další vztahy.
Odpustit neznamená zapomenout. Odpustit neznamená vystavit se nové ráně. Odpustit znamená otevřít se novým vztahům, novým zkušenostem, v nichž na vás čeká štěstí.
Všem zraněním a zklamáním nelze předejít, ale u těch, které se staly, můžeme zmírnit dopad, jaký na nás v budoucnu budou mít.

Foto: Unsplash

Další články