Slavný athénský politik a řečník Demosthenes se snažil z vyvýšené tribuny přitáhnout pozornost lidu na závažné ekonomické a politické problémy jejich města. Ať se snažil jak se snažil, nedařilo se mu upoutat jejich zájem. A tak se pustil do vyprávění příběhu o mladíkovi, který si pronajal osla, aby se mohl dostat z Athén do Megary.
Bylo léto. Kolem poledne, když slunce svítilo nejsilněji, se mladík s majitelem osla rozhodli zastavit a schovat se do stínu samotného osla. Vyvstala však mezi nimi pře o tom, kdo by se měl těšit ze stínu zvířete.
Majitel prohlašoval, že pronajal osla, ale ne jeho stín.
Mladý cestovatel zase namítal, že si zapůjčil celého osla se vším všudy…
V tomto okamžiku Demosthenes přerušil své vyprávění. Athéňané, které jeho řeč zaujala, se dožadovali pokračování příběhu.
Demosthenes zvýšil svůj hlas a řekl: „Ale co? Stín osla vás zajímá více než vaše problémy?“
Pak znechuceně odešel. Athéňané se už nikdy nedozvěděli, jak skončila otázka „vlastnictví“ stínu.
Svět se dnes zaplnil „Athéňany“. Novináři to dobře vědí. Proto zaplňují stránky novin a časopisů klepy a bezvýznamnými událostmi; kráčejí ve stínu Demosthenova osla. Zatím jim „Athéňané“ třetího tisíciletí sedají hezky na lep!

(Příběhy pro osvěžení duše, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2012)

Foto: Unsplash, Andre Iv

Vyberte si téma: