Naše pozitivní nebo negativní sebehodnocení má vliv na naše chování. Svým jednáním, reakcemi, mlčením a výbuchy hněvu říkáme ostatním, co si o nás mají myslet. V každém okamžiku však můžeme začít měnit směr, kterým právě jdeme. K takové změně však nutně potřebujeme změnu postoje k sobě, víru ve vlastní potenciál, v možnost růstu. Je třeba v naší mysli nahradit informace, které jsou demoralizující a nezdravé, těmi, které jsou povzbudivé a zdravé. Sestavme si například seznam svých zvláštních darů a osobních předností. Brzy se mezi plevelem začnou objevovat květy.
Dnes si najdu čas, abych se radoval z darů, které jsem dostal.

(Vlídná povzbuzení na každý den, Portál 2005)

Foto: Unsplash

Další články