Fridrich Vilém I., pruský král (1688-1740), byl velmi vznětlivý a nezdráhal se jednat značně tvrdě i se svými spolupracovníky. Jednoho dne při obědě se velice rozčílil po narážce ministra von Seckendorffa, který sedával vedle něho, a vlepil mu pohlavek, jen to mlasklo… Von Seckendorff se tím vůbec nenechal zaskočit a bez váhání vlepil pohlavek sousedovi se slovy: „Pošlete to dál!“
Psychologové říkají, že to, co vidíme dělat jiné, se stává pro nás pozváním k napodobování: je to výzva k akci.

(Příběhy pro osvěžení duše, Karmelitánské nakladatelství 2012)

Další články