Věci a události mají svůj vlastní řád. Někdy však se jim snažíme zvenku předepsat svůj řád. Často naše snahy o nové uspořádání věcí připomínají počínání lidí, kteří by chtěli zrychlit tok řeky. Řeka však poteče přes všechnu jejich snahu dál stejnou rychlostí.
Snad po dlouhém snažení pochopíme, že je nejlepší učit se přirozenému řádu od okolního světa. A jediný pořádek, který můžeme, a dokonce musíme dělat, je pořádek ve svém nitru, případně ve svém pokoji.
Dnes se budu snažit udělat pořádek v sobě a nebudu kritizovat nepořádek světa.

(Vlídná povzbuzení na každý den, Portál 2005)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: