Představ si bochník vonícího chleba –
a šťávy sladkých hroznů plný džbán…
Je hladovému vůbec více třeba?
Snad ještě – láskyplnou náruč dokořán…
To všechno je nám právě nabízeno…
Až do sytosti smíme pít a jíst…
a vejít k Otci – On má otevřeno,
a z Jeho očí příběh lásky číst…
Ten příběh začal před dávnými věky –
a nezná hranice, a nezná čas…
Z něj na zem tečou Boží lásky řeky,
v něm záchrana je pro každého z nás…

(Věra Gajdošíková, Život s Bohem – a s lidmi…)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: