Svěřit se Bohu nás nezbavuje povinnosti přiložit ruku k dílu.
Žádný pták se nenaučí létat, dokud sedí v hnízdě.
Práce bez motivace je dřina.
Kdo se nechce naučit chodit, nemůže chtít běhat.
Kdo se na práci nepřipraví, připraví se o práci.
Kdo se na moře jen dívá, námořníkem nebude.

Jaroslav Kratka

(Kapky v dešti ukryté, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2010)

Foto: Unsplash

Další články