Je nesmírně důležité, aby se dítě naučilo ctít své rodiče – ne proto, aby uspokojilo jejich ego, ale proto, že jeho vztah k nim tvoří základ jeho pozdějšího postoje k ostatním lidem. Jeho počáteční pohled na rodičovskou autoritu je základním kamenem pro jeho budoucí vztahy k autoritám ve škole, vykonavatelům zákona, zaměstnavatelům a ostatním, s nimiž bude nakonec žít a pracovat. Vztah rodičů a dítěte je pro dítě první a nejdůležitější společenskou interakcí, přičemž defekty a komplikace, které v tomto vztahu zažije, se často projeví v dalším průběhu jeho života.
Úcta k rodičům se musí pěstovat i z dalšího, stejně důležitého důvodu. Chcete-li, aby vaše dítě přijalo váš systém hodnot, až dosáhne věku dospívání, musíte si získat jeho úctu ve věku, kdy je ještě dítětem. Když může dítě úspěšně vzdorovat svým rodičům během prvních patnácti let svého života, vysmívat se jim do obličeje a zarputile odmítat jejich autoritu, pak se u něho vůči nim přirozeně vyvine pohrdání.

(Láska a kázeň ve výchově dětí, Návrat domů 1997)

Foto: Unsplash, Nathan Dumlao

Vyberte si téma: