Každá rodina má svůj rodinný mýtus. Mýtus je cosi jako prvotní příběh, který určuje a charakterizuje celou rodinu. Spočívá v určitých postojích, hodnotových představách a věroučných článcích, které přejímají jednotliví členové rodiny. Programování začíná velice časně, a tak je daný mýtus pro každého z rodiny úplně samozřejmý. Alespoň z počátku můžeme na svět hledět jedině z perspektivy, která je nám předkládána jako ta jediná a pravdivá…
Pro poznání vlastního rodinného mýtu je dobré podívat se nejdřív na prarodiče. Ti jsou velice důležití, neboť matky od svých rodičů leccos přebírají a předávají svým dětem. Jaké životní postoje tedy měli prarodiče? Jakými ideály žili? Jaký vztah měli k morálce, sexualitě, pracovním výkonům, penězům, spravedlnosti? Jaké měli osobité rysy a zvláštnosti? Pochopit jejich životní pocit je důležité. Lépe jej můžeme poznat s pomocí „postojů“, které známe z jejich rodiny: „Pro náš život je typické strádání a odříkání.“ Nebo: „V naší rodině vládne atmosféra vřelosti.“ Nebo: „My se spolu vždy dobře bavíme, jsme veselá rodina.“ Nebo: „Život je plný nejistot, nebezpečí a nespravedlnosti.“
Když jsme zjistili, v jakých představách žily rodiny prarodičů, můžeme začít hledat tematiku vlastní původní rodiny. Často je zřejmé, že se opakují určité vzorce. Následně bychom měli zkoumat, jak zní naše vlastní věroučné články…
Možná jsme se všemožně pokoušeli bránit určitým rodičovským postojům a názorům. Právě tím se ale zvyšuje pravděpodobnost, že se staneme obětí těchto programů.

(Nedostatečný pocit vlastní hodnoty, Portál 2013)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: