Pro život člověka je rozhodující láska. Ta se může realizovat jen tehdy, pokud není jednostranná: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Láska znamená dávat i brát. Jen tak zůstanou oba tyto procesy v neustálém pohybu, kde „já“ se vciťuje do „ty“. (Jiřina Prekopová)
Laskavostí můžeš dokázat to, co nedokážeš silou. (Publilius Syrus)
Trest má v podstatě tři hlavní funkce: 1. napravit škodu, 2. zabránit, aby se nesprávné chování opakovalo, 3. zbavit viníka pocitu viny. (Zdeněk Matějček)
Buďme pyšní, ne však na své šaty nebo vlasy, ale na své srdce, na své ruce, na pravdu, čistotu a ušlechtilost. (Jerome Klapka Jerome)
Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc. (Abraham Lincoln)
Když si člověk postaví dům, vždy zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět. (Friedrich Nietzsche)
Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme životem. (Immanuel Kant)

(O výchově, Nové město Praha 2005)

Foto: Unsplash

Další články