Tobě, který čteš tyto stránky, chci darovat růži…,
abys mohl cítit její letní sladkou vůni,
abys obdivoval její jedinečnou a dokonalou barvu,
abys pochopil, že má sice trny, ale stačí s nimi zacházet opatrně a neublíží,
abys odhalil její drahocenné srdce,
aby tě její lístky mohly hladit
a zahnat smutek, chlad, cokoli se ti děje zlého…

(Jean Debruynne)
(Útěcha pro duši, Portál 2021)

Foto: Unsplash

Další články