Ve chvíli, kdy řeknete,
že ten a ten je moudrý
nebo krutý nebo opatrnický
nebo láskyplný,
otupili jste si citlivost,
vytvořili si předsudek
a přestali druhého vnímat
v každém okamžiku nově,
jste něco jako pilot,
který se řídí týden starou předpovědí.

(Anthony de Mello)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: