Tabistánský princ hrál šachy s jistým Damavandem. Když dostal princ od Damavanda šach mat, velmi se rozhněval, házel po soupeři šachové figury a nadával mu. Po chvíli se princ uklidnil a nařídil odvetu. Náhle uprostřed hry se Damavand zdvihl od šachového stolku, odebral se do rohu místnosti, schoulil se tam a zakryl se rohožemi, které ležely na podlaze.
„Co to provádíš?“ zvolal princ.
Damavand odpověděl: „Vznešený princi, máte šach mat.“
Princ se rozesmál a možná i trochu zastyděl.

(Léčivá moc smíchu, Vyšehrad 2010)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: