Stáli jsme s manželkou pod ořechy, slunce svítilo, byl překrásný podzimní nedělní den. A já jsem Pánu Bohu děkoval, že mi dal tak statečnou ženu. Je možno si takové ženy nevážit? Mahátma Gándhí říká: „Velikost člověka roste tou silou, jakou usiluje o rozmnožení dobra svých spolubližních.“ Kvalita člověka se obvykle nepozná při procházce parkem. Jen těžké situace prozradí, kdo je kdo.

(O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005)

(Zdroj: internet)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: