Jednou přišel k mistrovi bohatý muž, který se trápil otázkou.

„Je to pravda, že je v Písmu svatém napsáno, že člověk povstal z prachu a v prach se obrátí?“ ptal se mistra.

„Ale z toho přece nemusíš být skleslý,“ odpověděl mistr. „Kdybys povstal ze zlata a na konci života tě čekalo, že se obrátíš v prach, pak bys měl důvod k nespokojenosti. Ale jestliže jsi povstal z prachu a v prach se zase obrátíš, tak na co si vlastně stěžovat?“

Foto: Unsplash

Další články