Není těžké představit si, jak se v palestinském domě v prvním století ztratí mince. Domy prostých rolníků byly velmi temné; uvnitř bylo kvůli osvětlení pouze jedno okno, široké asi 45 cm. Skutečný problém však představovala podlaha, jež byla špinavá a pokrytá vrstvou slámy nebo sušeného rákosu. S touto krytinou se navíc mísila řada dalších věcí, včetně zbytků jídla, které zapadly do štěrbin. Rozhodně nešlo o prostor, kde by se dala snadno najít malá mince. Její majitelka ji však velmi potřebovala. Byla důležitým platidlem a mohla mít také emocionální hodnotu.
Žena je v příběhu pouze zástupnou osobou. Ve skutečnosti je zde zobrazen Bůh, který vstupuje do světa zemědělců, klesá na kolena do špíny, v jedné ruce drží olejovou lampu a druhou rukou prosívá smetí ležící na podlaze.
A poté, co je ono příslovečné hledání ztracené jehly v kupce sena nakonec úspěšné, propuká radost.
Právě tak je radost na nebi, když je nalezen jeden hříšník, jenž činí pokání…

(Vírou k Pánu se dívej, Advent-Orion 2018)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: