Děda měl koně. Jeho vlastně nebyly (u nás se říkalo ty koně, nikoli ti koně). I když totiž byly jeho, ve skutečnosti patřily JZD. I když jeho nebyly, byly ustájeny v jejich původní, tedy jeho maštali. Byly vždycky dva, Ferda a Šárka, ale pak už zbyl jenom Ferda. Málem mi ukousl hlavu a člověk nikdy nevěděl, co od něj může čekat.
Děda se vrátil z fabriky a lidem, kteří se odsud ve tři autobusem z Ostravy vrátili spolu s ním, jezdil s koňmi orat, vláčet, osévat a sklízet jejich záhumenky. Byla to jejich pole, která vlastně jejich nebyla, nýbrž byla JZD, a jezeďácké bylo i pole dědovo.
Lidé za obdělání svých jezeďáckých záhumenků museli platit. Nikoli však dědovi, nýbrž JZD. Ještě si tu složenku pamatuji: „Za koně, 80 Kčs.“ Babička pracovala v jezeďáckém kravíně, a když přišla domů, čekala na ni kráva a prase, ale také husy a slepice.
Zvířata jsme od nejmenších až po ty největší a nejstarší měli skoro za členy rodiny. Miloval jsem, když se Ferda se Šárkou i krávou pásli: ty nenapodobitelné voňavé zvuky uštipované a zuby drcené trávy, to blažené pofrkování a cinkání postroji. Jako by tu tehdy hrála ta nejkrásnější hudba a jako by to, že se ta veliká mírumilovná zvířata spokojeně pásla, bylo tou nejlepší zárukou podivuhodného štěstí a pokoje a odkazem na dobu, která se už nikdy nevrátí.
Jestliže někoho milujeme, ať je to naše žena, nebo třeba pes, kráva či kůň, vždy nám dělá velmi dobře pozorovat, jak nám ti tak blízcí tvorové jedí, stejně jako když krmíme milované dítě, nemocnou manželku či starou maminku, která tu ještě s námi je a můžeme jí vrátit aspoň něco z toho, co jsme dostali.
Jako by vidět milovaného člověka jíst bylo něčím mystickým. Jako by se nám právě zde zjevovala Boží láska a jeho přítomnost v celém svém podivuhodném tajemství a my přihlíželi oslavě života.
Jednou v sobotu šli učedníci s Ježíšem polem. Učedníci z hladu mnuli klasy a jedli obilí. Jak víme, Ježíš se jich zastal, neboť utišit hlad pro něj bylo více než dodržet přikázání soboty. Mne ale stále více baví pomyšlení na to, jak je vlastně musel milovat.

(Exotova abeceda, Portál 2021)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: