Jeden nevzdělaný zemědělec se každoročně účastnil nejvýznamnější soutěže ve svém městě. Zajímavé na tom bylo, že rok za rokem vyhrával první cenu za „nejlepší kukuřici roku“. Vždycky na trh donesl svoji kukuřici a odcházel s modrou stuhou na hrudi.
Jeho kukuřice byla pokaždé nejlepší. Při jedné takové příležitosti ho po tradičním udílení stuhy vítězům vyzpovídal jeden televizní reportér.
Samozřejmě se ho zeptal, jak je možné, že každoročně vyhraje první cenu za nejlepší kukuřici. Odpověď ho překvapila – ten dobrý člověk mu prozradil, že každý rok rozdává své nejlepší osivo sousedům.
„Jak to, že se dělíte se sousedy o nejlepší osivo, když jsou to vaši konkurenti?“
Zemědělec odpověděl: „To nevíte? Je to prosté! Vítr roznáší pyl z kvetoucí kukuřice po polích. Kdyby sousedi pěstovali horší kukuřici, snižovala by se i kvalita té mojí. Takže když chci vypěstovat dobrou kukuřici, musím jim pomoci, aby také pěstovali lepší kukuřici, a tak jim dávám svoje nejlepší osivo.“
Ti, kteří chtějí udržet mír, se musejí postarat o to, aby žili v míru jejich sousedé. Ti, kteří chtějí, aby se jim dobře dařilo, musejí pomoci druhým, aby se jim dařilo. Ti, kteří chtějí být šťastní, se musejí postarat o to, aby našli štěstí ostatní. Protože dobro každého závisí na dobru ostatních. Čekám, že se budeš snažit pomáhat svým sousedům pěstovat pokaždé tu nejlepší kukuřici a to nejlepší přátelství.

(Sny pro duši, Portál 2019)

Zdroj: dobrejitro.cz
Foto: Pixabay, eliasfalla

Vyberte si téma: