Mladý chlapec se ptal mnicha: „Jak zjistím, co je a co není hřích?“ Mnich odpověděl: „Když ti je něco nepříjemné, nechce se ti to dělat, bude to určitě správné, udělej to. Když je ti však něco příjemné, potom to je hřích!“
Autor knihy Kazatel s takovým názorem nesouhlasí. Vysvětluje, že všechno na tomto světě je pomíjivé jako pára, což se těžce čte a ještě složitěji žije.
Potom ale dodá, že při plnění všech každodenních starostí nám Bůh dopřává zakoušet dobro, konat dobro a radovat se ze života, dokonce i z dobrého jídla…
Největší radost prožijeme, když potěšíme někoho jiného. Přemýšlejme, komu dnes uděláme radost. Čím ho překvapíme, aby byl šťastný? Vidět ty rozzářené oči anebo úsměv dětí, takovou příležitost si přece nemůžeme nechat ujít. Tento den bude pro nás hned krásnější.

(Stvoř mi, Bože, čisté srdce, Advent-Orion 2015)
Foto: Unsplash, Esthlea Sadixx

Vyberte si téma: