Mluvit správně znamená otevřít srdce druhým, připravit cestu bližnímu ve svém srdci, mluvit tak, že roste vztah a vzniká důvěra. Při opravdovém dialogu ztrácíme zábrany, protože se vytváří pozitivně nabité prostředí, plné jistoty a bezpečí. Nemusíme se tolik ohlížet na gramatické správnosti nebo po tom, jak si to ten druhý vyloží. Dynamika přízně a dobrého vztahu k druhému proboří hráz a vzniká dialog podobný těm, které vedl Ježíš se Samařankou nebo s Nikodémem…

Dnes si srdečně popovídám s přítelem.

(Poděkování za každý den, Portál 2011)

Foto: Unsplash

Další články