Touha věků

V této knize autorka představuje jedinečným způsobem život a dílo osobnosti, která velmi výrazně ovlivnila historii lidstva.

Ježíš Kristus měl mimo jiné vliv na naše dějiny myšlení, filozofii, historii, kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale především na naši morálku a etické postoje. Snad nikdo nikdy nebyl tak zavrhován anebo naopak zase tak oslavován jako on. Nikdo neměl tolik následovníků, ale také tolik pronásledovatelů. I když téměř každý o něm něco slyšel, člověk má jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím, jaké poskytuje tato kniha. Jako historické drama, životopis a příběh Kristova života oslovuje čtenáře svou někdy až praktickou jednoduchostí, zároveň však poskytuje i hluboký duchovní zážitek.

Kniha je k dispozici také zdarma ke stažení ZDE

Velký spor věků

kniha Velký spor věků

Kniha jedinečným způsobem popisuje duchovní pozadí posledních dvou tisíciletí světových dějin, přibližuje nám jejich nejdůležitější mezníky i některé z jejich klíčových postav.

Svou pozornost obrací především k událostem, které bezprostředně souvisí s prosazováním takových pojmů, jako jsou dobrospravedlnost a láska v životě lidstva i každého z nás. Končí nádhernou prorockou vizí, která nabízí naději na nový, lepší věk lidstva bez válek, konfliktů a utrpení.

Kniha je k dispozici také zdarma ke STAŽENÍ.

Bůh před soudem

kniha Bůh před soudem

V životě člověka se stále znovu objevují otázky, které se týkají absolutních hodnot:

Existuje spravedlnost? Proč je na světě tolik utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří a naopak lidem zlým se daří dobře? Bude svět existovat věčně? Má způsob našeho života vliv na to, co s námi bude po smrti? Podle autora jsou tyto otázky velmi důležité a mají podstatný vliv na náš život, na porozumění událostem kolem nás a na naši vnitřní rovnováhu.

„Ten, který přichází“

kniha Ten který příchází

K dispozici také na CD

Kniha stručným způsobem představuje život a dílo Ježíše z Nazareta.  Jeho učení vycházející ze starožidovských spisů se stalo základem právních systémů a ovlivnilo i hospodářský rozvoj všech zemí, do kterých křesťanství proniklo. I přes nesporný historický dopad Ježíšova vystoupení zůstává jeho postava zahalena nejedním tajemstvím. Je spojena s těmi nejhlubšími touhami a očekáváním.

Kniha je k dispozici také zdarma ke stažení ZDE

Zlaté ruce

kniha Zlaté ruce

Kniha Zlaté ruce líčí životní osudy kluka, který má spoustu snů, ale ještě víc problémů – se školou a spolužáky, se svým okolím, sám se sebou.

Zároveň je to skutečný příběh muže, jež se vypracoval z outsidera na přednostu neurochirurgie Fakultní nemocnice Univerzity Johna Hopkinse. Autor v knize vypráví o svém dětství, studiu, ale z části popisuje i prostředí věhlasné kliniky, kde v tichu operačních sálů ožívají mnohdy ztracené naděje. V roce 2016 byl autor jedním z kandidátů na prezidenta USA.

Cesta ke Kristu

Téměř 130 let po prvním vydání anglického originálu je téma cesty ke Kristu stále aktuální

Kniha Cesta ke Kristu naznačuje řešení základních otázek člověka a chce mu ukázat, kde a jak najde skutečný vnitřní pokoj, vyrovnanost, cíl a smysl svého života. Představuje a vysvětluje kroky na cestě víry, které vedou ke skutečné a trvalé radosti, po níž všichni toužíme

Kniha je k dispozici také zdarma ke stažení ZDE

Velká naděje

Kniha je výběrem textů z kni­hy Velké drama věků, klasického, léty prověřeného výkla­du historie z pohledu Bible.

Proč existuje utrpení? Je naděje na vítězství nad zlem? Není to falešná naděje? Najdeme pak pravý pokoj? V Bohu je pravá naděje, velké vysvobození a vítězství lásky!

Kniha je k dispozici také zdarma ke stažení ZDE

Pohoda a zdraví

Medicína slibuje, že během několika desetiletí prodlouží délku lidského života…

Avšak do té doby se můžeme sami postarat o to, abychom žili déle a hlavně kvalitněji. S tím souvisí naše touha po odpovědích na otázky: „Kdo jsme?“, „Jak jsme se sem dostali?“, „Co je smyslem našeho života?“

Kniha je k dispozici také zdarma ke stažení ZDE

Důkaz Boží existence

Co je smyslem života a proč Bůh dopouští utrpení, když je Láska?

„Kdyby Bůh existoval a chtěl by, abych v něho uvěřil, musel by mi svou existenci nějak dokázat.“ Já si myslím, že to není přehnaný požadavek. Cokoliv jiného by ne­bylo moc rozumné. Bůh mne stvořil s inteligencí, rozumem a lo­gickým myšlením, proto se mi nezdá, že bych v něj mohl uvěřit jedině tak, že bych všechny tyto věci pověsil v kostele na hřebík. Nebo ne?

Kniha je k dispozici také zdarma ke stažení ZDE

Síla naděje

Na koho nikdy nedolehlo těžké břemeno povinností a úkolů, které musí splnit? Kdo si nikdy nepomyslel, že tolik věcí najednou prostě nezvládne? Koho nikdy netrápil pocit viny? Kdo nikdy nezápasil s nějakou závislostí?

Pokud vás nebo někoho z vašich známých trápí alespoň jeden z těchto problémů, tato kniha se může stát prvním krokem na cestě k obnově sil, uzdravení a klidnému životu. Autoři ji napsali s touhou, abyste na každé její stránce objevili sílu naděje.

Kniha je k dispozici zdarma ke stažení ZDE

Křížem krážem na scéně

Životně důležité zamyšlení o Bohu a světě

Kompilace příběhů lidí, kteří během svého života poznali Boha.

Kniha je k dispozici také zdarma ke stažení ZDE

Přišel, zemřel, zvítězil

Příběh Ježíše Krista z Nazareta

V této knize nechceme v žádném případě poukazovat na to, co je pravé křesťanství. Naším cílem je představit osobu, která všechny křes-ťany světa spojuje, představit příběh výjimečného člověka, který si zís-kal a stále získává srdce milionů lidí, představit toho, který je základem pravého křesťanství – Ježíše z Nazareta.

Kniha je k dispozici také zdarma ke stažení ZDE

Za hranicí představivosti

Seznamte se s myšlenkami a fakty, ze kterých se vám bude tajit dech. Objevíte něco, co zastíní vše, co jste si dosud kdy představovali.

Všechny tyto poznatky nás vedou k vědomí, že svět nemohl vzniknout náhodou. Otevírají nám pohled na Boha a jeho plán s touto zemí a člověkem.

Kniha je k dispozici také zdarma ke stažení ZDE

Téměř zapomenutý den

Stereotyp se stále opakuje – den za dnem – a časem se dostavuje chronická vyčerpanost.

Kam to vede? Co nás přinutí zpomalit? Kdy se naučíme odpočívat? Co nás přiměje k tomu, abychom poznali, že největší radosti života nepřináší majetek, ale důvěra, úzké vztahy v rodině, s přáteli a Bohem? Kde lze najít pokoj ducha a vnitřní duchovní sílu nezbytnou pro to, abychom se vyrovnali se stresy naší doby?

Kniha je k dispozici také zdarma ke stažení ZDE

V případě zájmu o zaslání knihy zdarma
nás neváhejte kontaktovat přes kontaktní formulář.
Rádi se s vámi spojíme a domluvíme způsob a místo doručení.

Prosím o knihu