Touha věků

V této knize autorka představuje jedinečným způsobem život a dílo osobnosti, která velmi výrazně ovlivnila historii lidstva.

Ježíš Kristus měl mimo jiné vliv na naše dějiny myšlení, filozofii, historii, kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale především na naši morálku a etické postoje. Snad nikdo nikdy nebyl tak zavr