Aby mohl lépe poslouchat ostatní, Kristus mlčel, a právě tak je uměl poznávat. Jeho neobyčejné rozlišovací schopnosti, správná a nevyvratitelná posouzení věcí vycházela z tohoto poslouchání.
Poslouchal stejně malé i velké, nikoho nevylučoval. Přednostně poslouchal utrápená srdce. Kolik lidí dnes potřebuje bytosti pozorné k druhým! Nenasloucháme si, nikdy to nebude dostatečné.
Potkat na své cestě člověka, muže nebo ženu, který by skutečně naslouchal, s pohledem očí do očí, který umí zmlknout, aby tu byl plně pro druhého, to je kouzlo. A je to tak vzácné! Ale když se s někým takovým setkáme, pak je to dar z nebe.
Naučit se naslouchat svému bratru znamená dělat pro něj to, co dělal Kristus pro nás. Jestliže nemůžeme naslouchat svému bratru, nemůžeme ani naslouchat Bohu.
Nikdy nejdu spát dřív, dokud nepožádám o odpuštění, že jsem nedostatečně naslouchal. Protože vím, že to je hlavní ctnost, kterou je třeba nadřít a pěstovat. A to každý den.

(Víra, Portál 2019)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: