Ten příběh voní senem
A hvězdou nad Betlémem,
Oslík se možná zimou třese,
Když Boží dítě k jeslím nese,
Když žádný palác nemá malý král,
Když pastýře za ním anděl zval.
V Betlémě je možná velmi čisto,
Však pro Boha tu není místo,
Snad v hostincích je velká hostina,
Když chudě tu dlí svatá rodina
A v plenkách dítě zavinuté
V náruči matky usíná.
Co vlastně hledáme v bílých nocích,
Kdy tiše sníme o Vánocích?
Slyšíme někdy Boží hlas,
Že to rodí se Ježíš v nás?
Jaký je náš vánoční sen?
Má na konci Jeruzalém?
A má také mezi řádky
Cestu do Emaus a zpátky?

(Jarka Cýrusová)

Foto: Unsplash

Vyberte si téma: