Představte si život bez paměti nebo se špatnou pamětí. Jak by takový život vypadal? Paměť obvykle definujeme jako „schopnost zapamatovat si události a svoje zážitky“. Encyklopedie Britannica popisuje paměť jako schopnost si „ve své mysli uchovávat a vybavovat minulé zkušenosti“. Dovolte mi popsat několik zásadních důsledků ztráty paměti a tímto způsobem ukázat, jak je paměť pro život důležitá:
Zaprvé, bez paměti neexistuje historie ani porozumění minulosti. Věci, fakta, události, data a zkušenosti jsou zapomenuty a ztraceny. Lidstvo by bez paměti neznalo svůj původ, svůj slavný začátek ani průběh dějin. To znamená, že první a základní filozofická otázka „Odkud pocházíme?“ by pro nás byla složitou hádankou, kterou bychom nedokázali vyřešit. Bez paměti nemůžeme správně myslet ani rozvíjet myšlenky.
Poruchy paměti způsobují zásadní problémy. V současné době miliony lidí trpí nepříjemnými a někdy i smrtelnými důsledky Alzheimerovy choroby, jedné z nejničivějších forem ztráty paměti… Tato nemoc lidi hluboce zasahuje na úrovni fyzické, emoční, duševní i duchovní a rozkládá jejich integritu. Tělesně je možné nějak fungovat, ale bez paměti můžeme tento stav života popsat jako duševní „neexistenci“. Ztráta duchovní paměti je ještě vážnější, protože to znamená, že člověk Hospodina nezná a neváží si toho, co Bůh dělá.

(Deuteronomium: kniha lásky, Advent-Orion 2021)

Foto: Unsplash

Další články