Do stejné řeky dvakrát nevstoupíš,
je vždycky jiná, ty to víš,
po stejné cestě nejdeš nikdy znova,
je vždycky jiná, je vždycky nová
i les je jiný, kdykoliv jím jdeš,
co bylo včera v něm, to nenajdeš
i stromy v sadu každý den se mění,
je jiná jejich píseň, jejich snění,
i slunce září jinak nežli včera,
je jiné ráno, jiné za večera,
květiny krása každý den je jiná,
i pták si denně jinou píseň zpívá,
motýl, co dnes se pyšní svojí krásou
se zítra zatřpytí, až oči tvoje žasnou,
oblaka bílá na své pouti v dálku
se náhle změní v mírném tichém vánku…
Den každý jiný je a žádný stejný není
i člověk jiný je a každý den se mění.
Tak život utíká ve změnách, spěchu, chvatu.
Važ si ho člověče, než zmizí v nenávratnu.

(František Bukvaj, Vyznání životu)

Foto: Unsplash