Rodina, z níž člověk vychází, je zásadním vztažným bodem jeho osobního rozvoje. Právě ona s celou svou historií rozhodujícím způsobem ovlivňuje osobní životní příběh člověka i jeho budoucí rodiny. V této historii narůstají a také se řeší všechny nejdůležitější lidské problémy. „Každý aktuální stav je do jisté míry poznamenán pečetí sledu předcházejících stavů“ – tvrdí filosof Roman Ingarden. „(…) Celá minulost se neustále konzervuje sebou samou, automaticky. Doprovází nás v každém okamžiku našeho života.“ Všechna lidská zranění vznikají v historii života a pouze vzhledem k celé jeho historii mohou být účinně léčena.
Rodinná minulost ovlivňuje důležitým způsobem utváření celého našeho života i podobu vztahů, které navazujeme. Právě rodinná pouta – ta minulá stejně jako současná – rozhodují do značné míry o našem lidském štěstí. Čím jsou pevnější, tím jsme šťastnější. Blízkost však představuje i nemalé riziko. Čím intimnější jsou vzájemné vztahy mezi rodinnými příslušníky, tím snadněji může dojít k vzájemnému zranění. Těžko lze zranit někoho, kdo žije daleko od nás. Snadno se nám to však podaří u toho, kdo žije v naší blízkosti.

(Bolest křivdy a radost odpuštění, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013)

Zdroj: dobrejitro.cz
Foto: Pixabay, eliasfalla

Vyberte si téma: