Pravidla soutěže o knižní box Radima Passera

SOUTĚŽ o knižní BOX Radima Passera 1.Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Sbor Církve adventistů sedmého dne Štětkovice, Štětkovice 79, Štětkovice, 264 01, IČO: 73635103 (dále jen Pořadatel). 1.2. Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost ROSE AGENCY, S.R.O, Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24726281, DIČ: CZ24726281 (dále jen Organizátor). 2.Termín a lokalizace 2.1. Soutěž probíhá od 20. 11. 2020 do 8. 12. 2020 (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře pod soutěžním příspěvkem na Facebook stránkách https://www.facebook.com/jsemstebou po datu ukončení soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz. ...