Ježíš tvá naděje – 02 / Ježíš a vyvrcholení našich dějin. Kdy?

Co říkají biblická proroctví o okamžiku, ve kterém vyvrcholí naše dějiny? Dá se mluvit o konci světa? Jakou úlohu v tom hraje Ježíš Kristus?