Nemohu nevěřit 1/16

Nemohu nevěřit První ze série přednášek Proč nezkusit cestu víry. Nese název Nemohu nevěřit. Přemýšleli jste někdy o tom, co bylo dříve? Slepice, nebo vejce? Myšlenka, nebo hmota? V úvodní části si můžete poslechnout zamyšlení pastora Pavla Šimka a v druhé části myšlenky Prof. RNDr. Vladimíra Krále, PhD, DSc. Prof. Král hovoří mj. o složitosti vesmíru i mimořádnosti polohy Země ve vesmíru. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Římanům 1,19-20